Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ντούσιας Αριστείδης
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test