Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Διαβητολογικού Τμήματος, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ντούπης Ιωάννης
Παθολόγος - Διαβητολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test