Χειρουργός Καρδιάς-Θώρακος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ντόντος Γεώργιος
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς