Καρδιοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής & Κέντρου Χειρουργικής Θωρακικής Αορτής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ντέμης Αλέξανδρος
Καρδιοχειρουργός