Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος, Διευθυντής Κεντρικών Εργαστηρίων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Βιοπαθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test