Νταχάμπρε Τζαμπραήλ
Ειδικότητα: 
Θωρακοχειρουργός
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων

• Τίτλος Συγγράμματος: ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, Έκδοση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, Κεφάλαιο : Χειρουργική των Νεοπλασιών του Πνεύμονος, Π. Παναγιωτόπουλος, Ι. Μιχαήλ, Τζ. Νταχάμπρε, Σελ. 389 - 440. Αθήνα, 1993
• Τίτλος Συγγράμματος: ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, Έκδοση της Ελληνικής πνευμονολογικής Εταιρείας, Κεφάλαιο: Παραπνευμονική συλλογή Χειρουργική θεραπεία, Νταχάμπρε Τζ., Ζήσης Χ., Σελ. 565 – 590, Αθήνα, 1999.
• Τίτλος Συγγράμματος: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ, Έκδοση της Ελληνικής πνευμονολογικής Εταιρείας, Κεφάλαιο: Χειρουργική αντιμετώπιση υπεζωκοτικής συλλογής, Νταχάμπρε Τζ., Ζήσης Χ., Σελ. 245 – 280, Αθήνα 2001.
• Τίτλος Συγγράμματος: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ, Έκδοση της Ελληνικής πνευμονολογικής Εταιρείας, Κεφάλαιο: Αιμοθώρακας, αιτιολογία και αντιμετώπιση, Νταχάμπρε Τζ., Δούντσης Α., Βασιλικός Κωνσταντίνος, Σελ. 419 – 434, Αθήνα 1999.
• Τίτλος Συγγράμματος: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Δ. Πολυζωγόπουλος, Βλ. Πολυχρονόπουλος, Τόμος: Γ, Κεφάλαιο 20: ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ, Χειρουργική θεραπεία βρογχογενούς καρκίνου, Νταχάμπρε Τζ., Σελ. 1954 – 1994, Αθήνα 2005.