Καρδιολόγος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νινιός Ηλίας
Επεμβατικός Καρδιολόγος