Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νικολούζος Στέφανος
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς