Αιματολόγος, Αν. Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου EUC, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νικολούσης Μανόλης
Αιματολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test