Καρδιοχειρουργός, Υποδιευθυντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νικολουδάκης Νικόλαος
Καρδιοχειρουργός