Νευρογενής ακράτεια

Βλάβες των ιερών νεύρων από τραυματισμούς ή όγκους της σπονδυλικής στήλης προκαλούν συνδυασμένη ακράτεια ούρων και κοπράνων.

Σε οξείες και βαριές περιπτώσεις αυτό παίρνει τη μορφή του συνδρόμου ιππουρίδος (Cauda Equina) αλλά σε άλλες περιπτώσεις η εκδήλωση είναι σταδιακή και πιο δύσκολο να διαγνωσθεί.

Άλλες περιπτώσεις είναι η αυτόνομη νευροπάθεια από χρόνιο διαβήτη ή άλλες νευρογενείς αιτίες, όπως πολλαπλή σκλήρυνση κ.λπ.