Νεφρολογία

Τα νεφρολογικά νοσήματα ανακύπτουν σε ασθενείς είτε ως πρωτοπαθή είτε ως συνέπεια άλλων παθολογικών ή χειρουργικών νοσημάτων, καθώς και ως συνέπεια της χρήσης πολλών φαρμάκων, κάτι που συναντάται συχνά σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είναι στελεχωμένες με ορισμένους από τους πλέον έμπειρους νεφρολόγους.

Ο Όμιλος διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες μονάδες τεχνητού νεφρού για νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από:

  • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά από βαριές χειρουργικές επεμβάσεις και σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Διενεργείται προμεταμοσχευτικός έλεγχος δότη ή και λήπτη με ταχύτητα και αξιοπιστία.
  • Δυσρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση.
  • Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος.
  • Σπειραματονεφρίτιδα νοσηλεία μίας ημέρας για βιοψία νεφρού υπό αξονικό τομογράφο.

Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών εφαρμόζεται η πρωτοποριακή μέθοδος αιμοδιήθησης (PHF) με διπλό φίλτρο (σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις).

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, μέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών του, έχει συνεργασία με διεθνών προδιαγραφών κέντρα αιμοκάθαρσης σε υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές της Ελλάδας.

Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών υπάρχει μεγάλη ειδίκευση και στη χειρουργική αντιμετώπιση όγκων του νεφρού με χρήση ρομπότ (ρομποτική μερική νεφρεκτομή).