Κυτταρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νασιουτζίκη Μαρία
Κυτταρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test