Κυτταρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νασιουτζίκη Μαρία
Κυτταρολόγος