Ναούμ Γεώργιος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΚΑΙ H. PYLORI ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ», ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ALGOS 2009
• «ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ H. PYLORI ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ», ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ H.PYLORI 2008