Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ναούμ Γεώργιος
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test