Πνευμονολόγος-Παθολόγος, Διευθυντής ΜΕΘ, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νάκος Γεώργιος
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test