Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νακόπουλος Ιωάννης
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test