Μυοσκελετική Ογκολογία

Εισαγωγή

Η Μυοσκελετική Ογκολογία αποτελεί μία εξαιρετικά σύνθετη εξειδίκευση, η οποία απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και έμπειρη ομάδα συνεργατών.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης λειτουργεί το μοναδικό Ογκολογικό Τμήμα  Σπονδυλικής Στήλης στην Ελλάδα, με εξειδικευμένους ιατρούς 10 ειδικοτήτων.

Υπηρεσίες

Πραγματοποιούνται βιοψίες με βελόνη, καθώς και καθοδηγούμενες με αξονικό τομογράφο. Επίσης, διενεργείται ριζική εξαίρεση όγκων του μυοσκελετικού συστήματος.

Οι όγκοι του μυοσκελετικού εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία, τόσο στην κλινική, όσο και στην απεικονιστική τους εμφάνιση, με αποτέλεσμα να συγχέονται συχνά με άλλες καλοήθεις καταστάσεις, όπως π.χ. οι λοιμώξεις.

Η εξαίρεση των όγκων και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενή ενδέχεται να παρουσιάζουν ειδικές, τεχνικές δυσκολίες, όπως π.χ. η αποκατάσταση αγγείων ή νεύρων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποκατάσταση του σκελετού είναι περίπλοκη και αφορά εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις της Ορθοπεδικής Χειρουργικής.

Οι περιπτώσεις αυτές των ασθενών μελετώνται από ειδικό Ογκολογικό Συμβούλιο και αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένη Ογκολογική Ομάδα.

Γιατί εμάς 

Διότι μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης λειτουργεί το μοναδικό Ογκολογικό Τμήμα  Σπονδυλικής Στήλης στην Ελλάδα, με εξειδικευμένους ιατρούς 10 ειδικοτήτων και έμπειρους, εξειδικευμένους σε αυτό το σύνθετο επιστημονικό πεδίο, ορθοπεδικούς.