Οφθαλμίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μυλόπουλος Νικόλαος
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test