Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπρόβας Τηλέμαχος
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test