Ομ. Καθηγητής Πνευνομολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπούρος Δημοσθένης
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test