Ακτινοθεραπευτής, Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπόσκος Χρήστος
Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος