Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μποντόζογλου Νίκος
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test