Δερματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπόλμπασης Ηλίας
Δερματολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test