Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Γενικής & Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Πεπτικού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπολάνης Ιωάννης
Γενικός Χειρουργός