Καρδιοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Καρδιοχειρουργός