Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπίσιας Στράτος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test