Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Τμήματος Νευροακτινολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπίσδας Σωτήριος
Ακτινοδιαγνώστης