Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΙΛΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος