Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΙΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test