Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπερδούσης Κωνσταντίνος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test