ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Υπεύθυνος Τμήματος Ιατρικής Εμβρύου
Covid-19
Προπληρωμή Test