Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπέκος Βασίλειος
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test