Χειρουργός Ουρολόγος, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ουρολόγος