Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης, Πνευμονολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπεχράκης Παναγιώτης
Πνευμονολόγος