Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπαζίνας Θεόδωρος
Επεμβατικός Ακτινολόγος