Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΣΚΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Αγγειοχειρουργός