Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΣΚΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test