Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΣΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νευροχειρουργός