Παιδο-Οφθαλμίατρος,, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπασιάκος Σωτήρης
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test