Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός Χειρουργός