Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Νευροχειρουργός