Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test