Νευρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νευρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test