Νευρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νευρολόγος