ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test