Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς