Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test