Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test