Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΟΤΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test