Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μόσχοβης Δημήτριος
Γαστρεντερολόγος