Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος