Μονάδα Υπέρτασης

Η Μονάδα Υπέρτασης του Athens Heart Center στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με ερευνητική και κλινική δραστηριότητα στο χώρο της υπέρτασης.

Στη Μονάδα Υπέρτασης διενεργείται πλήρης διαγνωστικός και εργαστηριακός έλεγχος για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του υπερτασικού ασθενή.

Σήμερα, άλλωστε, η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης δεν περιορίζεται στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης αλλά στηρίζεται στην εκτίμηση και τροποποίηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου, δηλαδή του κινδύνου εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιακής και νεφρικής ανεπάρκειας.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγνώριση των περιστατικών με δύσκολα ρυθμιζόμενη υπέρταση, η διάγνωση της δευτεροπαθούς υπέρτασης βάσει διεθνών πρακτικών και η επεμβατική αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης.

Ιατρικές υπηρεσίες Μονάδας Υπέρτασης

Η Μονάδα Υπέρτασης του Athens Heart Center διενεργεί εκτίμηση του αιμοδυναμικού φορτίου με μέτρηση της αρτηριακή πίεσης με τη χρήση:

  • Ηλεκτρονικών πιεσόμετρων στο ιατρείο,
  • Συσκευών 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (holter πίεσης).

 

Επίσης, η Μονάδα Υπέρτασης διενεργεί εκτίμηση των καρδιακών βλαβών με τη χρήση:

  • Ηλεκτροκαρδιογραφήματος,
  • Πλήρη υπερηχογραφικού ελέγχου (triplex καρδιάς) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηχοκαρδιολογίας του Athens Heart Center,

Σε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Κοπώσεων και σε όσους ασθενείς ενδείκνυται, στην Μονάδα Υπέρτασης πραγματοποιείται ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κόπωσης ή stress-echo για αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου και εκτίμηση της ινότροπης απάντησης στην κόπωση.

Σε όσους από τους ασθενείς απαιτείται, πραγματοποιείται αιμοδυναμικός έλεγχος, στεφανιογραφικός έλεγχος, αγγειογραφία των νεφρικών αρτηριών (εκτίμηση-αντιμετώπιση στένωσης νεφρικών αρτηριών) στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Athens Heart Center.

Παράλληλα, στη Μονάδα Υπέρτασης διενεργούνται:

Εκτίμηση νεφρικής βλάβης. Εκτός από τη μέτρηση της κρεατινίνης ορού με τη χρήση ειδικής φορητής συσκευής γίνεται μέτρηση της αποβαλλομένης αλβουμίνης και κρεατινίνης ούρων σε πρωινό ή τυχαίο δείγμα ούρων.

Η αυξημένη αποβολή αλβουμίνης στα ούρα σχετίζεται με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο στους υπερτασικούς ασθενείς.

Εκτίμηση της ποιότητας ύπνου και της πιθανής άπνοιας ύπνου με χρήση ειδικών ερωτηματολογίων.

Φαρμακολογική αντιμετώπιση. Βάσει των σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών χορηγείται η καταλληλότερη φαρμακευτική θεραπεία με στόχο της ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Επεμβατική αντιμετώπιση ανθεκτικής υπέρτασης. Σε εκείνους του ασθενείς στους οποίους η αρτηριακή υπέρταση δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη χρήση φαρμάκων μπορεί να διενεργηθεί κατάλυση του συμπαθητικού συστήματος των νεφρών (renal denervation).

Η απονεύρωση των νεφρών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης.